Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Περί

Περί

ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των ζωσών γλωσσών

Philotis logo

Σκοπός

Το έργο Φιλότης επικεντρώνεται στη δημιουργία της υποδομής, της μεθοδολογίας και των εργαλείων για την καταγραφή, την ανάλυση και την τεκμηρίωση των ζωντανών ομιλούμενων γλωσσών, με έμφαση στους ιδιωματισμούς. Η υποδομή χαρακτηρίζεται από πολυτροπικές τεχνολογίες (κείμενο, εικόνα, ήχο), ενώ τα εργαλεία ενσωματώνονται σε μια προηγμένη ψηφιακή πλατφόρμα για ανάλυση και τεκμηρίωση γλωσσών χρησιμοποιώντας τεχνικές εκμάθησης μηχανών.

Στόχος

Ο άμεσος στόχος είναι η επιτυχής ενσωμάτωση των τεχνολογιών τελευταίας γενιάς που επικεντρώνονται στην καταγραφή των ζωντανών ομιλούμενων γλωσσών και της ενίσχυσής τους με ψηφιακούς πόρους και εργαλεία με απώτερο στόχο τη διατήρηση και τη λειτουργία τους διεθνώς.

Αριστεία

Το πλαίσιο υποστήριξης ανάπτυξης χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία και προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά των μεμονωμένων γλωσσών, προσφέροντας μεθοδολογία, καλές πρακτικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Η Φιλότης παρουσιάζει τη δυναμική για την υποστήριξη της αριστείας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της τεχνολογίας της γλώσσας, παρέχοντας μοναδικούς πόρους και τεχνολογίες αιχμής. Ταυτόχρονα, θα χρησιμοποιήσει εξειδικευμένους νέους επιστήμονες που διασχίζουν τα όρια των ανθρωπιστικών επιστημών και της πληροφορικής. Η τεχνολογία είναι κλιμακούμενη και επαναχρησιμοποιήσιμη, κάτι που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της.

Δομή

Η Φιλότης είναι ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης 30 μηνών που υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά / Παράρτημα Ξάνθης. Το διάγραμμα Gantt του έργου παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.


H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΦΙΛΟΤΗΣ: Τεχνολογίες αιχμής για την καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των ζωσών γλωσσών» (MIS 5047429) που εντάσσεται στη Δράση με τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Accessibility